La fjordene leve!

Hopp til meny
Norge har verdens største og flotteste fjorder, men i naturmangfoldåret 2010 truer fortsatt industri med å fylle dem med gift og søppel.
Bunesfjorden i Lofoten

Lengst nord i landet, i Sør-Varanger kommune i Finnmark, ligger Bøkfjorden. I Bøkfjorden svømmer noen av våre viktigste laksebestander. Myndighetene har slått fast at denne fjorden må vi ta ekstra godt vare på. Nå står Bøkfjorden i fare for å bli dumpet full av gift. Det lokale gruveselskapet, Sydvaranger AS, har bedt Klima- og forurensingsdirektoratet om løyve til å dumpe opp til 500 tonn gift i fjorden, hvert eneste år, 15 år fram i tid. Havforskningsinstituttet fraråder utslippet på det sterkeste.

Bøkfjorden er dessverre ikke den eneste laksefjorden som er trua. Drar vi vestover i landet, til Sogn og Fjordane, finner vi Førdefjorden. Ved Førdefjorden ligger det et lite fjell, og i dette fjellet finnes  fargestoffet rutil. Det lokale gruveselskapet ønsker å skille ut dette fargestoffet, men for å få til det må de sprenge bort store deler av fjellet. For all del, jeg er glad i farger, men dersom det gis tillatelse til rutilutvinning ved Førdefjorden vil det dumpes inntil 570 tonn steinstøv og kjemikalier hver eneste time, hver eneste dag, 50 år fram i tid. Skjer virkelig dette fortsatt? Jeg tror mange nordmenn tenker at den tida da store stygge industriutslipp truet med å utslette livet i verdifulle fjorder, er over. Men den gang ei. Fortsatt må vi kjempe for at fjordene skal få leve. 2010 er her. Målet var å stoppe utryddelsen av planter og dyr innen året i år. Vi når ikke målet, så det er liten grunn til feiring. Men vi kan bruke 2010 til å sette i gang med de tiltakene som trengs. En god start vil være å la fjordene leve.
Ola Skaalvik Elvevold

Ola Skaalvik Elvevold

Ola Skaalvik Elvevold er leder av Natur og ungdom, som er en miljøvernorganisasjon for ungdom.
Hopp til meny