Å sage over en gren

Hopp til meny
Naturmangfold er ikke bare viktig for friluftslivets opplevelsesverdi. Det er ikke bare grunnlaget for friluftslivet heller. Det er en forutsetning for at du og jeg er her.
Familie på tur på Sognefjellet

Som barn prøvde jeg en gang å sitte i et tre og sage på den grena jeg satt på. Det så jo så morsomt ut i Donald. Det forsøket gjør jeg ikke igjen. Komplett idiotisk, vil du sikkert si. Og det er det jo. Allikevel er det en del som tror det er helt egne naturlover som gjelder for dem. At de ikke vil rammes når grunnlaget for det som holder dem oppe fjernes.

Friluftsfolk er opptatt av naturmangfold. En variert natur med en rikdom av arter er en viktig del av opplevelsene ved det å drive med friluftsliv. Bruker du litt tid ute i naturen, vil du også oppdage hvordan mange ting i naturen henger sammen, og er avhengig av hverandre. På skolen lærte vi om næringskjeder og økosystemer. Det som satt litt langt inne var forståelsen av at jeg også var en del av denne sammenhengen. En bit av naturen, avhengig av andre naturelementer.

Hvor kommer denne shoppingholdningen til livet fra; at det bare er å forsyne seg i hyllene til det er tomt? Ja du bør helst skynde deg med å forsyne deg, i tilfelle noen andre kommer og tar den siste tilbudsvaren før deg.

Det er mulig det fungerer i butikken, men det fungerer i hvert fall ikke i naturen. Det som forsvinner blir borte. Det er ingen som fyller på med nye arealer når de gamle er bygd ut. Når et artsmangfold som naturen har brukt millioner av år på å utvikle blir redusert på noen få generasjoner, sager vi av grenen naturen og vår skaper gav oss til å sitte på. Det er for sent å erkjenne under fallet mot bakken at dette var veldig dumt. Problemet med bruddet på den biologiske mangfoldsgren er at suset fra fallet mot bakken går så sakte at det til forveksling kan likne på en svalende bris.

Naturmangfoldet er ikke bare viktig for friluftslivets opplevelsesverdi. Det er ikke bare grunnlaget for friluftslivet heller. Det er en forutsetning for at du og jeg er. Så da får sagen ligge. Og vi får sitte i ro på vår gren, nyte og oppleve det mangfold naturen har å by på. Slik at de som kommer etter oss, også kan gjøre det.

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal

Lasse Heimdal er generalsekretær i Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO).
Hopp til meny